Esittely Leena Kakkori

Profiilikuva: Leena KakkoriLogoterapeuttina ole erikoistunut ahdistuksen ja erilaisten merkityksettömyyden tunteiden käsittelyyn ja niistä keskusteluun. Tunteet kuten ahdistus ja suru ovat normaaleja kokemuksia ja kuuluvat meidän tavalliseen elämäämme. Kuitenkin on jossain tilanteissa hyvä jakaa ja keskustella asioista. Keskustelut voivat olla kertaluonteisia tai asioiden vaatiessa pitempiaiakainen työskentely on paikallaan.

Olen Diplomilogoterapeutti VFI  ja valmistuin Viktor Frankl Instituutista Suomessa ja olen accredited member of the International Association of Logotherapy and Existential Analysis at the Viktor Frankl Institute Vienna. Jyväskylän yliopiston Yhteiskunnallisessa tiedekunnassa väittelin tohtoriksi filosofian alalta  ja lisäksi olen Itä-Suomen yliopiston Filosofisen tiedekunnan kasvatusfilosofian dosentti. Peuskoulutukseni on lastentarhanopettaja ja valmistuin perinteisestä Jyväskylän Lastentarhanopettajaseminaarista.