Esittely Leena Kakkori

  1. Logoterapeutin vastaanottoni on toiminut Jyväskylässä vuodesta 2016.
  2. Olen Diplomilogoterapeutti VFI , Valmistuin Viktor Frankl Instituuutista Suomessa ja olen accredited member of the International Association of Logotherapy and Existential Analysis at the Viktor Frankl Institute Vienna.
  3. Jyväskylän yliopiston Yhteiskunnallisessa tiedekunnassa väittelin tohtoriksi filosofian alalta Martin Heideggerin filosofiasta ja lisäksi olen Joensuun yliopiston Filosofisen tiedekunnan kasvatusfilosofian dosentti.
  4. Peuskoulutukseni on lastentarhanopettaja ja valmistuin perinteisestä Jyväskylän Lastentarhanopettaja seminaarista.