Viktor E. Frankl pohtii logoterapiassaan kysymyksiä, joita jokaiselle meistä tulee jossain vaiheessa elämää vastaan. Monesti kysymykset elämän mielekkyydestä, arvoista, merkityksestä ja tarkoituksesta heräävät kohdattaessa elämän muutoksia. Muutokset voivat olla positiivisia tai negatiivisia, suuria tai pieniä. Valmiita vastauksia ei kuitenkaan ole, vaan logoterapia auttaa vastauksien etsimisessä. Logoterapiaa voi kuvata ennemmin elämän mittaiseksi kasvatukseksi ja kehitykseksi kuin perinteisesti ymmärretyksi terapiaksi. Vuorijonoharjoituksen tarkoitus on etsiä jokaisen omia arvoja ja arvostuksia elämässä.

Humanistisena ja elämänmyönteisenä logoterapiasta on apua erilaisissa elämänvaiheissa ja -tilanteissa, kriiseissä ja kohtaloniskuissa, elämän tarkoituspohdinnoissa sekä ihmisenä kasvun ja ammatillisen kehittymisen prosesseissa.